Novetats de l'Associació

Delfines en las Islas Medas, Costa Brava

Observe un video casero hecho semana pasada tras las Islas Medas, Costa Brava. La naturaleza que juega con los humanos no se ve todos los días! A parir del minuto 2:30 es cuando se empieza a ver de verdad.

Observeu un vídeo casolà fet setmana passada darrera les Illes Medes, Costa Brava. La naturalesa que juga amb els humans no es veu cada dia! A parir del minut 2.30 és quan es comença a veure de debò.

Watch a home video made last week after the Medes Islands, Costa Brava. Natureplays with humans do not see every day! From minute 2: 30 is when you start to see the real beauty.

També et pot interessar